Untitled Document
Untitled Document

Homepage Vision Contact
Good Morning,
Friday 1st of March 2024 06:18:40 AM
Untitled Document
Goal
Audience
Administration POIMA Netherlands
Administration POIMA Congo
Partners
Projects
projectsNL
Pictures
Sponsors
Untitled Document

Dames en heren,

We zijn van de stichting P.O.I. M.A
We willen graag mensen in DR. Congo helpen. Deze mensen lijden nog steeds  onder de gevolgen van de burgeroorlog aldaar.

We hebben een aantal projecten opgestart, en werken samen met partners daar in DR. Congo.
We vragen uw aandacht voor een van onze projecten : De bouw van een  huis voor wees en  straatkinderen. Hierbij komt ook een opleidingscentrum waar deze jongeren een vak kunnen  leren . Op deze manier willen we ze een betere toekomst geven. In dit centrum willen we ook jonge volwassenen  alphabetiseren.

U kunt ons helpen door suggesties , ideeën  aan te dragen maar u helpt ons vooral met een financiële  bijdrage.

Meer informatie over onze stichting vindt u op onze website www.pentecosteontwaakministry.com.

We danken u voor uw steun en begrip.

Ladies and Gentlemen,

We are the foundation P.O.I. M.A
We want people in DR. Congo help. These people continue to suffer the consequences of the civil war there.

We have a number of projects started, and working with partners there in DR. Congo.
We draw your attention to one of our projects: the construction of a home for orphans and street children. It is also a training center where these people could learn a trade. In this way we want them a better future. In this center we want young adults alphabetized.

You can help us with suggestions, ideas to help you help us, but especially with a financial contribution.

More information about our organization visit our website www.pentecosteontwaakministry.com.

Thank you for your support and understanding.

Sincerely,

 On behalf of the foundation P.O.I.M.A. President Pastor Kasakulu Nkulu Simbi

Mes Dames et Messieurs,

Notre ONG s’appelle P.O.I.M.A.
Nous avons comme but d’aider des gens de la RD. Du Congo. Ceux gens subbittent constament
des problèmes dues à la guerre civile dans ce pays.

Nous avons entammés certains projets et , nous travaillons ensemble avec des parteneres labas au DR. Congo.
Nous demandons votre attention pour l’un de nos projets : La construction d’un foyer pour les orphelins et les enfants de rue. Il y’aura dans ce foyer aussi un centre de formation ou ceux adolescants pourrons apprendre un metier .De cette façon nous voulons qu’ils aient une meilleur avenir. Dans le memme on pourra aussi alphabétiser les jeunes adultes .

Vous pouvez nous aider en apportent les nouvelles idées et suggestions, mais aussi surtout par une contribution financière .

Nous vous remercions pour votre support et votre compréhension.

Vous trouverez beaucoup plus d’informations concernant notre ONG. Dans notre site.
www.pentecosteontwaakministry.com.

Meilleurs salutations.

De la part de l’ONG. P.O.I.M.A . Le président Pasteur Kasakulu Nkulu Simbi.

Marbia Centre - Exotische [africaanse] en diepvriesproducten

Adress: Bijlmerplen 859
1102ME Amsterdam Z.O
Tel: 020-6919934
Mob: 06-41992303
Fax: 020-6911861
Email: marbiacentre@live.nl
Web: www.marbiacentre.nl
freeparking
 
Untitled Document
© Copyright 2010 Alle rechten voor behouden Stichting POIMA I webdesign: wwww.webdrukdesign.nl